19 Lipca 2019
Piątek
Imieniny obchodzą:
Alfred, Arseniusz,
Lutobor, Rufin,
Wincenty, Wodzisław
Do końca roku zostało 166 dni.
Main Page arrow ‘The Eights Club’
Klub Ośmiu w Zespole Szkół w Oleśnie
There are no translations available

Zaczęło się tak:

1 grudnia 2001 roku Elżbieta Szaran wraz z młodzieżą wzięła udział w konferencji organizowanej przez Fundację „ Świat na Tak” w Warszawie. 

W konferencji pod tytułem ”Młodzieżowy wolontariat w służbie społeczeństwu cz.1” wzięło udział ok. 250 osób z 45 miast Polski. Patronat nad konferencją objęła pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Celem konferencji była promocja idei młodzieżowego wolontariatu i Klubów Ośmiu oraz włączenie ich do programu wychowawczego szkoły, także wymiana doświadczeń między młodymi ludźmi, którzy pomagają potrzebującym.

Młodzież obecna na konferencji bardzo zainteresowała się jej tematyką.

Po powrocie E. Szaran-doradca metodyczny ds. wychowania, zorganizowała spotkanie robocze powiatowych władz samorządowych z nauczycielami i uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego. To był strzał w dziesiątkę!!!!!

W Zespole Szkół w Oleśnie zaczyna tworzyć się Klub Ośmiu, który uzyska rejestrację w 2002 roku pod nr 26/2002. Opiekunem zostaje Elżbieta Szaran, a Gospodynią Aleksandra Szaran (prywatnie córka).

Od tego momentu systematycznie uczestniczymy w konferencjach grudniowych:

2002r.- Młodzieżowy wolontariat w służbie społeczeństwu cz.2

2003r.- Młodzieżowy wolontariat –szkołą kształtowania charakteru.

2005r. – „Moje miejsce na ziemi – młodzieżowy wolontariat w szkole Jana Pawła II”

2006r. – „Miej odwagę żyć odważnie”

Uczestniczymy także w szkoleniach nauczycieli, które odbywały się w marcu: 2002r.,2003r., 2004r., 2005r.,2006r.( szkolenia prowadzi także p. E. Szaran)

Młodzi wolontariusze mają także możliwość uczestniczenia w szkoleniach podczas obozów dla Liderów Klubów Ośmiu od 2002r..

Pobyt na obozie przygotowuje młodzież do pracy w klubach, kierowania nimi, integrowania grupy a przede wszystkim uczy form pracy i pomocy innym.

Regularnie uczestniczymy w Kapitułach Klubów 8 organizowanych przez ośrodki w : Poznaniu, Wrocławiu, Białogardzie, Warszawie.

W tym roku będziemy organizatorami już VI Gali Powiatowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych

Od 7 lat uczestniczymy w ogólnopolskiej Gali „ Ośmiu Wspaniałych. Organizatorami były miasta: Warszawa, Poznań, Rzeszów, Białystok, Przemyśl, Częstochowa, Białogard

Laureatką X Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” została uczennica kl. II a - Krystyna Prandzioch

Jesienią 2005 roku w miesiącach IX-XI Iz Sejmikiem Dziecięco – Młodzieżowym Województwa Opolskiego oraz Fundacją „Świat na Tak” realizowaliśmy projekt pod tytułem „Akademia młodzieżowego wolontariatu”. Grantodawcą był Opolski Urząd Marszałkowski. W czasie trwania projektu organizowane były spotkania w różnych szkołach województwa opolskiego na temat tworzenia i prowadzenia Klubów Ośmiu.

Od trzech lat współpracujemy z Klubem Ośmiu przy MDK w Opolu podczas organizowania warsztatów związanych z rozwijaniem samorządności uczniowskiej.

Od trzech lat uczestniczymy w spotkaniach Klubów Ośmiu w Strzelcach Opolskich

Podejmowane działania są kontynuowane od roku szkolnego 2004/05 przez kolejnego opiekuna klubu Grażynę Chałupkę, nauczyciela w liceum profilowanym i liceum ogólnokształcącym i uczniów naszego liceum.

W roku szkolnym 2004/05 został napisany program młodzieżowego wolontariatu pod hasłem: „Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym”. Głównym celem tego programu jest upowszechnienie wolontariatu wśród młodzieży naszej szkoły i bezinteresownego działania na rzecz drugiego człowieka.

Wspólnie z uczennicą Darią L. i p. Elżbietą Szaran, Pełnomocnikiem ds. Fundacji „Świat na Tak” zostało zorganizowane szkolenie dotyczące pracy wolontariusza, czego efektem był nabór uczniów pierwszych klas do Klubu i praca w nim.

Członkowie Klubu Ośmiu przy Zespole Szkół w Oleśnie pracują charytatywnie w wielu instytucjach pomocy społecznej: w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Oleśnie, w Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich, w Domu Dziecka w Sowczycach, w świetlicy socjoterapeutycznej „Benedyktynka”, sprawują także indywidualnie opiekę nad starszymi osobami i dziećmi niepełnosprawnymi.

Od dwóch lat organizujemy akcję pod nazwą „Kosz wigilijny”. Do współpracy zapraszamy wszystkich uczniów i wychowawców. Nasz apel spotyka się zawsze z dużym aplauzem. Biorą w nim udział wszystkie klasy. Paczki są wielkie i pięknie zapakowane! Nasze działania są znane w Powiecie i Województwie.

Akcja ta jest organizowana przy aktywnej współpracy Kuratorskiej Służby Sądowej, która zebrane paczki żywnościowe dostarcza do rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia w całym powiecie Oleskim.

Od bieżącego roku szkolnego organizujemy jesienią i 21 marca akcję „Szamasz  pomagasz” na rzecz świetlicy „Benedyktynka”. Uczniowie chętni i ich rodzice pieką ciasta, które następnie członkowie Klubu sprzedają pozostałym uczniom a uzyskany w ten sposób dochód przekazywany jest na rzecz dzieci ze świetlicy.

Współpracujemy również z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Od 2004 roku moje uczennice oraz członkowie Klubu obsługują imprezę „Pogodna jesień” oraz Międzynarodowy Dzień Inwalidy. Dzięki udziałowi w tej imprezie młodzież nawiązuje przyjaźnie ze starszymi osobami, uczy się bezinteresownej pomocy, docenia zalety wieku starszego, kształtuje swoją osobowość w duchu poszanowania każdego człowieka niezależnie od wieku, zgodnie z celami wychowawczymi szkoły.

Co roku tradycyjnie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Gminy w Radłowie przeprowadza „Świąteczną Zbiórkę Żywności” pod auspicjami Światowego Banku Żywności. Zachęcam uczniów do zaangażowania się w pomoc przy zbieraniu żywności w sklepach na terenie powiatu oleskiego. Nasi wolontariusze uczestniczą w tych zbiórkach już od wielu lat. Efektem tej współpracy było między innymi podarowanie najbiedniejszym uczniom naszej szkoły kurtek zimowych – było bardzo miło patrzeć na uczniów jak cieszyli się z otrzymanych prezentów. Część z zebranej żywności została również przekazana Kuratorskiej Służbie Sądowej, która przekazała je rodzinom potrzebującym.

Członkowie i sympatycy Klubu Ośmiu dążą również do doskonalenia swoich działań. W roku 2005 wyrazili chęć uczestniczenia w kursie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanym przez Zarząd Rejonowy PCK w Oleśnie. Pogłębili w ten sposób swoją wiedzę na ten temat oraz nauczyli się jak można pomóc człowiekowi, u którego doszło do zatrzymania akcji serca i oddechu.

Poprzez takie działania uczniowie uczą się innych wartości niż pieniądz, zauważają drugiego człowieka i to, że jest ktoś, komu trzeba i można pomóc.

   

                                                                             Opracowały: absolwentka Daria Leś

                                                                                          mgr Elżbieta Szaran

                                                                                                mgr Grażyna Chałupka

 
Liceum.Mojeolesno.pl
© 2007-2010 Zesp Szk w Olenie - Olesno, ul. Sdowa 2