22 Lutego 2019
Piątek
Imieniny obchodzą:
Małgorzata, Nikifor,
Piotr, Wiktor,
Wiktoriusz,
Wrócisław
Do końca roku zostało 313 dni.
EKO 2012_13
Autor: WG   

Działalność ekologiczna rok szkolny 2013 - 2014

podsumowanie

Zbiórka makulatury:

I a        -             824,45 kg        I miejsce

I b        -            253,60 kg        III miejsce

I c        -             0,00 kg

I d        -            201,45 kg        V miejsce

I e        -             0,00 kg

IIa        -          85,80 kg         

IIb       -            241,34 kg        IV miejsce

II c       -            310,69 kg        II miejsce

II d      -          68,02 kg

II e       -            136,44 kg

III a     -             0,00 kg

III b     -             0,00 kg

III c     -             0,00 kg

III d     -            71,58 kg

III e     -             0,00 kg


Zbiórka leków:

4 - 16 listopad 2013    - 80,30 kg

5 - 16 maja 2014    - 90,20 kg

 

Zbiórka płyt CD:

2 0000 sztuk                - 30 kg

 

Ponadto zbieraliśmy: zużyte kartridże, baterie; wykonaliśmy  hasła promujące postępowania prośrodowiskowe.

Przeprowadziliśmy zajęcia dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej mające na celu kształtowanie postaw ekologicznych.

Prowadzone były zajęcia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska wśród uczniów klas drugich i trzecich liceum ogólnokształcącego.


EKO_LOTNIK 2012/13

     Rok szkolny 2012/2013 obfitował w różnorodną działalność grupy EKO działająca przy Zespole Szkół w Oleśnie. Przez cały rok członkowie grupy zbierali makulaturę, (zebrano ogółem 3, 545 t) oraz plastikowe nakrętki (35 kg) uzyskane pieniądze przeznaczono na leczenie kolegi. W październiku 2012r. i kwietniu 2013r.  przy współpracy z aptekami i Starostwem Powiatowym w Oleśnie przeprowadzona została zbiórka przeterminowanych leków.  109,4 kg leków przekazano do utylizacji firmie Remondis. W ramach udziału w ogólnopolskim konkursie " Świadomy wie co robić  z ZSEE"  w ramach kampanii edukacyjnej "Elektroodpady - proste zasady"  zorganizowanego przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej, przeprowadziła jesienią 2012 roku inwentaryzację dzikich wysypisk śmieci, a w marcu tego roku zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Łącznie zebrano 455 kg sprzętu. Ponadto przez cały rok na terenie szkoły można oddać zużyte baterie, płyty CD, kartridże czy plastikowe nakrętki. Przeprowadzono także kampanię uświadamiającą, dotyczącą gospodarki odpadami.

    W organizacji wszystkich tych działań brała czynny udział grupa około 50 osób. Koordynatorem była nauczycielka geografii  p. Edyta Wesołowska. Pomocą służyli i inni uczniowie, nauczyciele szkoły, a także rodzice uczniów oraz Starostwo Powiatowe w Olesnie.

   Ponadto 10 osobowa grupa brała udział w Konkursie o Odnawialnych Źródłach Energii zorganizowanym przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. W konkursie tym uczeń Martin Wacławczyk zajął I miejsce.

   We wrześniu 2012 roku 40 osobowa grupa młodzieży wzięła udział w dwudniowym obozie ekologicznym w Myśliborzu, którego celem było wykonanie badań terenowych dotyczących gleb, czystości wód, atmosfery za pomocą poznanych metod fizykochemicznych .

   Obóz zorganizowany został w atrakcyjnym pod względem przyrodniczym obszarze. Badania prowadzone były  w „Wąwozie Myśliborskim” i jego okolicach. Bogactwo tego ekosystemu pozwoliło przeprowadzić ćwiczenia:

- rozpoznawania gatunków drzew i roślin.

- rozpoznawania roślin i zwierząt wskaźnikowych w potoku Jawornik.

- poznania skał zieleńcowych jako przykładu skał powulkanicznych 
    charakterystycznych dla tego regionu.

- omówienia zakazów i nakazów dotyczących rezerwatu przyrody.

- sklasyfikowania rodzajów lasów.

ZEBRALIŚMY
  • 3,545 tony makulatury,

o    455 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

o   109,4 kg przeterminowanych leków,

  • 35 kg plastikowych nakrętek


UCZESTNICZYLIŚMY:

o w Konkursie o Odnawialnych Źródłach Energii zorganizowanym przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, w konkursie tym uczeń  Martin Wacławczyk zajął I miejsce,

o  w dwudniowym obozie ekologicznym w Myśliborzu,

o w ogólnopolskim konkursie " Świadomy wie co robić  z ZSEE"  w ramach kampanii edukacyjnej "Elektroodpady – proste zasady”.


 

 

 

 


 

 
Liceum.Mojeolesno.pl
© 2007-2010 Zesp Szk w Olenie - Olesno, ul. Sdowa 2